Dit wil ik tot op de bodem uitzoeken!

Deze blog gaat over prijs. De prijs die aanbieders schrijven tijdens een aanbesteding of inkooptraject van schoonmaak. Ik doe verschillende aanbestedingen in Nederland. Altijd is mijn streven om de prijs niet te beoordelen. Waarom? Omdat ik ga voor kwaliteit.  

Je kunt het niet altijd negeren

Soms moet ik ervoor kiezen om de prijs wél te beoordelen. Ik doe er dan alles aan om dit rond de twintig procent te houden van de totale waarde. Dus dan heb je twintig procent prijs, tachtig procent kwaliteit. Soms heb ik een uitschieter naar dertig procent. Dat is heel uitzonderlijk.

Over Social Facility

Nog even een korte uitleg. Om je te vertellen wat ik doe met mijn bedrijf Social Facility. Ik ben een professional op het gebied van schoonmaakcalculaties. Ik onderneem heel veel, maar onder andere dus ook aanbestedingen en inkooptrajecten. Voor bijvoorbeeld specialistische reiniging of kantoorpanden. Ook werk ik veel voor de zorg.  

Zonder oordelen

Niet altijd vraag ik hierbij een prijs. Heel soms komt dat voor. Dan geef ik dat op, maar dat beoordeel ik dan niet.

Uit verhouding

Als ik de prijs wel beoordeel, ga ik er in ieder geval vanuit dat je nooit honderd procent kunt scoren op de kwaliteit. Hierdoor wordt de verhouding van de prijs relatief hoger ten opzichte van de kwaliteit.

Tot aan de nok

Soms willen opdrachtgevers dat we een plafondbedrag meegeven. Als zij dat graag willen, dan proberen we dat. Ik beoordeel de prijs dan niet. De prijs geef ik alleen mee om onbetaalbare aanbiedingen uit te sluiten.  

Tot op de bodem uitzoeken

De minimale prijs die ik meegeef is écht een net bedrag. Als je daaronder gaat zitten, vind ik het niet reëel meer. Dit betekent namelijk dat de schoonmaakmedewerker veel te hard moet gaan werken.

Hoe kom ik tot het bodembedrag

Ik bereken dit door:

  • De normen uit andere aanbestedingen te vergelijken.
  • Tarieven uit voorgaande aanbestedingen te bekijken.
  • Marktontwikkelingen in kaart te brengen (schaarste, specialisme, etc.).
  • Toekomstige stijgingen in het CAO te bestuderen.

Bandbreedte

We geven ook wel eens een bandbreedte mee. Dan verhogen we de bodem met vijftien procent, om tot een plafond te komen. Als we dit niet doen, lopen we de kans dat we een aanbieding krijgen die te mooi is om waar te zijn. En die uiteindelijk niet betaald kan worden.

Het maximale

Wanneer ik vervolgens een minimum en een maximum prijs geef, gaat de markt alleen op het minimum zitten. Als ik alleen een maximum mee geef, gaat iedereen meteen op het plafondbedrag zitten. En dat begrijp ik dus niet. Waarom zou je dat doen?

Transparant blijven

Als ik zelf een aanbesteding organiseer, dan geef ik een bodem én een plafondbedrag mee. Zodat de opdrachtgever weet waar hij of zij aan toe is. Transparantie én realisme vind ik namelijk ontzettend belangrijk. Zo laat je zien waar de winst of het verlies zit. In periodes van krapte maakt dat de gesprekken gewoon een heel stuk makkelijker. Van beide kanten.

Waarom?

Uiteindelijk moet het erom gaan dat de schoonmaker zijn of haar werk goed kan doen. Met een werkdruk die acceptabel is. Iets wat wij allemaal zouden moeten nastreven. Dit is een onderwerp wat ik graag zou willen aansnijden. Het houdt mij al langere tijd bezig. Twee uitersten worden ingezet in onze markt. De bodem of de plafondprijs. Waarom is dat toch? En wat is jullie reactie op mijn verhaal? Ik zou het graag willen weten.

× Hoe kan ik je helpen?